INFORMATIEPAGINA
Zilverwater, collo´daal zilver.
Zilver heeft bijzonder veelzijdige eigenschappen en toepassingen voor het behoud van de gezondheid van mens, dier en plant. Zilver, goud en goudverbindingen met hun toepassing vroeger en nu. eigenschappen, onderzoeken,
Link naar produkten:
zilverwater collo´daal zilver
zilverelektroden
apparaten om zilverwater te maken

Colloidaal zilver van professionele kwaliteit. Praktijk Driek van der Vet

Sinds 1997 maken wij voor onze natuurgeneeskunde en acupunctuurpraktijk (vanaf 1976)in Eemnes en andere praktijken zilverwater met de beste kwaliteit. Door de langdurige ruime ervaring met verschillende productiemethodes leveren wij collo´daal zilver van hoge zuiverheid (d.w.z. zonder toevoegingen) met verschillende concentraties in een optimale verhouding van deeltjes en positief geladen ionen en de daarmee overeenkomende afmeting van de zilverdeeltjes. Naast langdurige natuurgeneeskundige beroepskennis en ervaring hebben wij ook een hele ruime kennis en ervaring in elektronica in huis wat ons goed van pas komt bij de ontwikkeling en verbeteren van apparaten.  

Verdere  inhoud van deze pagina (onder de producten):
Onze productie van collo´daal zilver
Kwaliteitskenmerken van collo´daal zilver, kleur, troebelheid, Tyndall-effect.
Houdbaarheid en bewaren
Veelgestelde vragen
verdere
referenties, links

Produkten met zilver:

Standaard zilverwater 10 ppm fles 200ml € 5,40 , 1 liter €15,50

Zilverwater 20 ppm, fles 200ml € 7,25, 5 stuks 200ml € 30,50, 1 liter € 25,50, 3 liter € 61,00

Zilverwater 40 ppm, fles 200ml € 8,25 5 stuks 200ml € 36,00, 10 stuks 200ml € 66,00


Atomisch Collo´daal zilverwater 10 multiwave 2 stuks 200ml € 14,00

Druppelpipet met flesje 10 ml € 1,00

Collo´daalzilvercreme tube 30 ml € 8,40, 3 stuks voor € 21,00

Collo´daalzilver Rozenglycerine potje 35ml € 2,00,  10 potjes 35ml € 18,00

Collo´daalzilver verzorgingscreme pot 200ml € 10,00

Chelidoniumzilvercreme 35 ml € 2,50

Ayurvedisch metaalcomplex 50 ml € 7,50

Colloidaalzilvergenerator Charlotte € 47,50
 
   
Colloidaalzilvergenerator Florence € 84,00

Colloidaalzilvergenerator Vitalsilver 2007 € 129,00

Zilverelektrode € 15,00

Wij leveren ook aan praktijken, voorzien met uw eigen etiket, u kunt hiervoor prijsopgave vragen driek@colloidaalzilver.nl

Bestellen via de webshop klik hier

  
Onze productie van zilverwater.

Wij introduceerden als eerste in Nerderland in 1997 zilverwater vanuit onze praktijk en hebben een ruime ervaring opgebouwd in verschillende productiemethodes. U krijgt in principe vers gemaakt zilverwater uit onze eigen praktijkproductie. Om de juiste concentratie te krijgen werken we met automatische apparaten met een reproduceerbare zilverafgifte in een door de Faraday-methode gecontroleerd proces waarbij de zilverafgifte aan het gedestilleerd water exact gedoseerd wordt. Ons zilverwater is licht geel (10ppm) tot donkergeel (40 ppm) van kleur. De gebruikte zilverelektroden zijn gemaakt van zuiver zilver 99,99% en ze krijgen hardheid door een speciale walstechniek. Voor de productie wordt uitsluitend gedestilleerd water gebruikt zonder verdere toevoegingen. Ons collo´daal zilver is een elektrolytisch gemaakte zilveroplossing met een optimaal gehalte zilverdeeltjes en positief geladen zilverionen zoals die bij ons vanaf 1997 met goed resultaat wordt toegepast. 

Terug naar inhoud

Kwaliteitskenmerken van collo´daal zilver.

Er worden door ons bij de productie de uitgangsmaterialen gebruikt van de beste kwaliteit en een constant gelijkmatig productieproces. Toch is het onvermijdelijk de collo´daal zilver schijnbaar in verschillende kwaliteiten verschijnt. Er ontstaat kleurverschil door lichtverstrooiing van de deeltjes in de oplossing. Al een heel klein aantal grotere deeltjes doen een zichtbare verkleuring ontstaan. Er zijn hiervoor veel invloeden:
#De geleidbaarheid van het gedestilleerde water
#De verhouding tussen ionen en zilverdeeltjes
#De sterkte van de oplossing
#Elektromagnetische velden
#Allerlei soorten van straling
#De oplossing van lucht uit de atmosfeer (koolzuur, zuurstof en stikstof) in het gedestilleerde water en daarmee samenhangende verandering van pH  waarde.
#Oppervlaktespanning van de oplossing
#Astronomische invloeden van de maanstand lijken ook van invloed. enz.

Ook een lange tijd na de productie is zelfs nog een kleurverandering mogelijk!
Ons zilverwater is meestal licht geel van kleur. Dit ontstaat bij het productieproces. Als standaard gebruiken wij kokend heet gedestilleerd water bij de productie. Wij hebben monsters van ons zilverwater in een daarvoor geschikt laboratorium laten onderzoeken om zo een betrouwbaar inzicht te krijgen in het productieproces. Alle vermeldingen die een bepaalde kleur van zilverwater als juist toewijzen zijn onjuist. Zelfs de in sommige literatuur vermelde kleur die bij een bepaalde concentratie  of deeltjesgrootte zou behoren is onjuist. Er ontbreekt hier een wetenschappelijke basis. Ook zegt de kleur weinig over de werking of kwaliteit van de oplossing.
Naast onze standaardproductie leveren wij op verzoek ook kleurloos zilverwater.
 
Vertroebeling.
Zilverwater moet altijd helder doorzichtig zijn. Ongeacht de kleur mag zilverwater geen vertroebeling hebben. Vertroebeling wijst meestal op de aanwezigheid van ongewenste zilverzouten. Deze ontstaan wanneer geen gedestilleerd water wordt gebruikt of er zout wordt toegevoegd aan het water om de stroomgeleiding te verbeteren. 

Tyndall-Effect.
Bij het Tyndall-effect kan door een laserstraal, die door een oplossing gaat, een lichtstraal zichtbaar worden door de weerkaatsing van de laserstraal door de deeltjes. Dit is echter aan bepaalde voorwaarden gebonden. De effect is natuurlijk van de concentratie afhankelijk maar ook van de grootte van de zilverdeeltjes en de kleur van het licht. Bij een rode straal reflecteren de kleinste deeltjes niet door de langere golflengte van rood licht. Het Tyndall-effect is daarom niet betrouwbaar om de aanwezigheid van zilver in een oplossing aan te tonen.
 

Terug naar inhoud

Houdbaarheid en bewaren.

In principe bederft zilverwater niet omdat kiemen niet kunnen overleven in zilverwater. De werking van zilverwater gaat geleidelijk wat achteruit. De zilverdeeltjes verliezen wat van hun lading en slaan ook neer op wand van de fles. Ons zilverwater blijkt tot een jaar na de productiedatum goed bruikbaar. Zilverwater moet niet in de volle zon bewaard worden. Gewoon licht heeft niet zoveel invloed. Het zilverwater bewaren in een bruine glazen fles of een blanke glazen fles die in een afgesloten kartonnen doos zit. Bewaren op kamertemperatuur is prima.

Terug naar inhoud 

Veel gestelde vragen.

De verhouding tussen zilverionen en zilverdeeltjes.
Direct na de productie heeft de oplossing meestal een verhouding van 60% zilverdeeltjes en 40 % zilverionen. Tengevolge van natuurkundige processen verandert deze verhouding nog in de loop van de tijd afhankelijk van de omstandigheden. Bij elektrolytisch gemaakte zilveroplossingen gaat het altijd om ionisch collo´daal zilver. Oplossingen van zilver in water bestaan nooit helemaal zonder zilverionen omdat natuurkundig gezien ieder zuiver zilverdeeltje in water altijd zilverionen aan het water afgeeft en deze ionen direct om zich heen heeft. De praktijk wijst uit dat de werking van zilverwater niet erg be´nvloed wordt door de  verhouding tussen ionen en zilverdeeltjes. Er spelen bij de toepassing van zilverwater bij inwendig gebruik ook invloeden een rol die een invloed hebben op de biologie van het lichaam. De biologie wordt bij inwendig gebruik van zilverwater zodanig gestuurd dat er een ontstekingremmende activiteit van uitgaat. Bovendien wordt de botvorming gunstig be´nvloed. Hierbij lijkt ook de verhouding tussen zilverionen en zilverdeeltjes geen invloed te hebben. 

Kan je de zilverconcentratie ook met een apparaat meten?
De hoeveelheid zilver is niet meetbaar met een in de handel verkrijgbaar apparaat. De verkrijgbare  PPM meters zijn hier absoluut niet voor te gebruiken. Deze meters meten het geleidingsvermogen van water en zijn alleen bruikbaar bij drinkwater, aquariumwater, osmosewater, zoutoplossingen. Deze meters meten alleen ionen in het water en geen zilverdeeltjes. De hoeveelheid zilver in het water is alleen te meten met tamelijk uitgebreide  laboratoriumtesten door  dure apparatuur. De hoeveelheid zilver die door de elektrode wordt afgegeven is ook wel natuurkundig te berekenen en wordt bepaald door de stroomsterkte in de elektrode. De deeltjes grootte wordt bepaald door de stroomdichtheid. De rekenmethodes met betrekking tot de zilverafgifte van de elektrode en grootte van de deeltjes in de oplossing zijn bekend en worden o.a. in de zilverindustrie gebruikt bij het verzilveren van voorwerpen. 

Hoe groot zijn de zilverdeeltjes?
Deze vraag is eigenlijk overbodig en ook niet precies te beantwoorden omdat de grootte van deeltjes tijdens het proces verandert. Tijdens het productieproces liggen deze tussen 1 -10 nm.  De grootte van de zilverdeeltjes wordt bepaald door de stroomdichtheid op de elektrode, dit is de stroomsterkte in relatie tot de oppervlakte van de elektrode. Hoger groter de dichtheid hoe groter de deeltjes. De oppervlakte van elektrode wisselt voortdurend omdat tijdens het elektrolyseproces zuurstof vrijkomt wat als belletjes op de elektrode ontstaat waardoor de oppervlakte van de elektrode kleiner wordt en verandert wat van invloed is op de grootte van de deeltjes. Mede om dit effect te verminderen gebruiken we kokend heet gedestilleerd water tijdens het productieproces en dit zorgt ook voor circulatie van het zilverwater tijdens het productieproces. Om een lineair proces te krijgen gebruiken we een vrijwel constante stroom, de spanning die hiervoor nodig is wordt automatisch aangepast. Deze is variabel van 9 tot ongeveer 55 Volt. Ook lijkt het of tijdens de bewaarperiode, als de als de elektrische lading afneemt, hele kleine deeltjes zich soms samen kunnen klonten tot wat grotere deeltjes. Dit gebeurt vooral bij hoge concentraties boven 40 ppm, doordat er dan meer deeltjes zijn per eenheid water is de zilverdichtheid van het water ook groter. 

Zijn lage concentraties werkzamer?
Omdat de deeltjes bij hoge concentraties groter kunnen worden zou men kunnen denken dat de lage concentraties  beter werken.  Daar hoge concentraties ook meer zilverionen bevatten dan lage concentraties bevatten maakt het niet zoveel uit. Hogere concentraties zijn vooral bij uitwendig gebruik vaak nuttig bij het desinfecteren. Tijdens het productieproces lijkt ook een soort potentiering van het water ontstaan. Het water krijgt een soort energetische lading die de biologie van het lichaam be´nvloed. Vergelijkbaar met de werking van de homeopathie. Deze energetische lading blijft ook in het water wanneer het zilver neerslaat op de wand van het flesje.

Het doden van bacteriŰn spreekt natuurlijk aan, maar men wordt ziek door de gifstoffen die de ziekteverwekker maakt en zilver lijkt zich in de praktijk vooral ook te gedragen als een soort tegengif tegen veel ziekmakende gifstoffen (toxinen) ongeacht hun oorsprong. Dit maakt dat zilverwater zo’n breed toepassingsgebied kent. Collo´dale zilverpreparaten werden vroeger ook gebruikt als injectievloeistof om sepsis(bloedvergiftiging) te bestrijden. Uitgebreidere info op www.hvandervet.nl

Vanuit onze kennis hebben we ook ervaring met de productie van collo´dale zilveroplossingen waarbij er sprake is van 90% zilverdeeltjes en 10% zilverionen. Deze productie gebeurt door vonkoverslag  tussen de zilverelektroden in gedestilleerd water met zeer hoge spanning en vermogen. Naast onze standaard producties kunnen we dit ook leveren. Dit is een klassieke natuurkundige elektrische productiemethode van collo´dale oplossingen voor allerlei metalen, maar is voor zilver echt onnodig om een goed product te leveren.  

Verdere referenties: Gezondheidsinformatie, uitvoerige info over zilver en goud, zelfhulp, oefeningen: www.hvandervet.nl 

Zelf maken van zilverwater, uitvoerige info en gebruiksaanwijzingen zilvergeneratoren en andere artikelen: zilverwater collo´daal zilver


Terug naar inhoud